İçeriğe geç

Etiket: varchar

Pl/Sql Giriş

Plsql resim

Örnek blok yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.
[sql]DECLARE
n_id NUMBER := 400;
v_name VARCHAR2 (20) := ‘Osman’;
BEGIN
SELECT name
INTO v_name
FROM calisanlar
WHERE id = v_id;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.put_line (‘Personel bulunamadı’);
END;
[/sql]
Yukarıda bilindiği üzere calisanlar tablosundan id‘si 400 olan personel aranıyor. Bulunan sonuçta name sütunundaki değer v_name parametresine atama yapılmıştır. Her hangi bir hata olması durumunda da personel bulunamadı hatası verilmektedir.