İçeriğe geç

Etiket: plsql

Pl/Sql Döngüler

Plsql resim

İlk yazıda yapısal diller ait özelliklerin SQL’e eklenmesiyle ortaya çıkan Oracle’e has bir dildir demiştik. Bu özelliklerden biride döngülerin kullanılmasıdır. Yapısal dillerde parantez açma ve kapatma işlemine benzer loop açma ve sonlandırma komutları mevcuttur.  Özel döngüleri kullanmadan bile bir loop açılır ve sonlandırılabilir. Sadece loop içerisine looptan çıkıacak kod yazılır.

Pl/Sql Giriş

Plsql resim

Örnek blok yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.
[sql]DECLARE
n_id NUMBER := 400;
v_name VARCHAR2 (20) := ‘Osman’;
BEGIN
SELECT name
INTO v_name
FROM calisanlar
WHERE id = v_id;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.put_line (‘Personel bulunamadı’);
END;
[/sql]
Yukarıda bilindiği üzere calisanlar tablosundan id‘si 400 olan personel aranıyor. Bulunan sonuçta name sütunundaki değer v_name parametresine atama yapılmıştır. Her hangi bir hata olması durumunda da personel bulunamadı hatası verilmektedir.