İçeriğe geç

Etiket: oracle

Pl/Sql Döngüler

Plsql resim

İlk yazıda yapısal diller ait özelliklerin SQL’e eklenmesiyle ortaya çıkan Oracle’e has bir dildir demiştik. Bu özelliklerden biride döngülerin kullanılmasıdır. Yapısal dillerde parantez açma ve kapatma işlemine benzer loop açma ve sonlandırma komutları mevcuttur.  Özel döngüleri kullanmadan bile bir loop açılır ve sonlandırılabilir. Sadece loop içerisine looptan çıkıacak kod yazılır.

Pl/Sql Giriş

Plsql resim

Örnek blok yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.
[sql]DECLARE
n_id NUMBER := 400;
v_name VARCHAR2 (20) := ‘Osman’;
BEGIN
SELECT name
INTO v_name
FROM calisanlar
WHERE id = v_id;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.put_line (‘Personel bulunamadı’);
END;
[/sql]
Yukarıda bilindiği üzere calisanlar tablosundan id‘si 400 olan personel aranıyor. Bulunan sonuçta name sütunundaki değer v_name parametresine atama yapılmıştır. Her hangi bir hata olması durumunda da personel bulunamadı hatası verilmektedir.

Pl/Sql Nedir

Plsql resim

PL/SQL yapısal dillere ait özelliklerin SQL’e eklenmesiyle ortaya çıkan Oracle’a has bir dildir. İstemci sunucu ortamları tasarlama ile ağ üzerindeki dağıtık işlemler yapma ve transactionlar çalıştırma imkanı sunmaktadır. PL/SQL kullanarak her türlü SQL cümleciğini yazabilirsiniz. Dinamik SQL ifadeleri oluşturup, çalıştırabilirsiniz. PL/SQL programları genellikle veritabanında saklanırlar. Bu nedenle sorguların istemciden veritabanına gönderilmesi ve tekrar istemciye gönderilmesine gerek yoktur.Böylecilikle ağ trafiğini de azaltmış olur.