İçeriğe geç

Etiket: database

Hibernate Named Query – Native Named Query

Daha önceki yazılarda hibernate in database ile ilgili bağlantıları ve queryleri yönetmek için geliştirilen bir ORM aracı olduğunu belirtmiştik.  ORM databasedeki tabloları bean xml’leri veya Annotation’lar ile eşleştirerek yönetmemizi sağlamaktaydı. Şimdide Hibernate ile kullanılan bir yöntemden bahsedeceğim. Named Query. kısaca adı konulmuş query olarak çevirebiliriz. Bir query yazılır ve bunun adı belirtilir. Bu queryleri ister model Annotation kullanıyorsak  POJO classımızda, xml kullanıyorsak xml-bean dosyamızda yazmamız gerekmektedir.  Eğer birden fazla queryi yazılacaksa bunları

1
<span class="token function">NamedQueries </span>

Annotation içine almak gerekir.

ORM Nedir ?

ORM schema

ORM açılımı Object Relational Mapping olarak yazılır. ORM ilişkisel veritabanı ile nesneye yönelik programlamanın arasından köprü görevi kurmak için kullanılan bir tekniktir. Başka deyişle oluşturulan java nesnelerini veritabanına bağlar. Bu bağlantılar basit xml dosyları ile yapılır. Öncelikle tablo ile benzer yapıda POJO class oluşturulması gerekmektedir. POJO class setter ve getter methodlarından oluşan basit classtir.