İçeriğe geç

Not Defteri Yazılar

Hibernate Criteria Kullanımı

Hibernate criteria kullanımı ne işe yarar, neden kullanılır, nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir gibi soruları cevaplayacağım.
Hibernate kriteria özelliği database ile olan ilişkileri daha OOP mantığını yakınlaştırmak için vardır. Yani artık eskisi gibi sql queryleri yazmaya gerek kalmadan veya hql yazmaya gerek kalmadan tamamiyle OOP mantığı oturtulmuş şekilde databaseden istenilen veri çekilebilir durumdadır.
Criteria özelliği ile sql sorguları veya hql kodlarında where kısmına yazılan her şey OOP mantığıyla yapılabilir.

Hibernate Named Query – Native Named Query

Daha önceki yazılarda hibernate in database ile ilgili bağlantıları ve queryleri yönetmek için geliştirilen bir ORM aracı olduğunu belirtmiştik.  ORM databasedeki tabloları bean xml’leri veya Annotation’lar ile eşleştirerek yönetmemizi sağlamaktaydı. Şimdide Hibernate ile kullanılan bir yöntemden bahsedeceğim. Named Query. kısaca adı konulmuş query olarak çevirebiliriz. Bir query yazılır ve bunun adı belirtilir. Bu queryleri ister model Annotation kullanıyorsak  POJO classımızda, xml kullanıyorsak xml-bean dosyamızda yazmamız gerekmektedir.  Eğer birden fazla queryi yazılacaksa bunları

1
<span class="token function">NamedQueries </span>

Annotation içine almak gerekir.

Hibernate Nedir?

Hibernate piyasada en çok kullanılan ORM aracıdır. Hibernate kısaca javadaki POJO basit classları ile database işlemleri yapmamıza olanak sağlar. Bağlantıları bizim adımıza kendisi yapar. Üstelik Hibernate yaygın olan çoğu database sistemleri ile uyumludur.

Hibernate’te databasedeki tablolara denk gelen pojo classlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu classların entityleri ile tablolardaki sütunları mapleyen bir XML bean dosyasına ihtiyac vardır.