İçeriğe geç

Android Database Ekleme

Spread the love

Bir android uyglamasında database SqLite classı kullanılarak yapılır.

Projede yeni bir class açılır ve SQLiteOpenHelper extend edilir.  Daha sonra Default olarak aşağıdaki kodların yazılması gerekmektedir.
[java]
private static final String VERITABANI="son.db"; // database ismi
private static final int SURUM=1;

public dbusers(Context context) {
super(context, VERITABANI, null, SURUM);
}

public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
db.execSQL("Create table users (id Integer Primary Key Autoincrement," +
"name Text," + "surname Text);"); 
}
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
db.execSQL("Drop table if exist users");
onCreate(db);
}
[/java]
Ben Kendime bir tablo oluşturdum.

1. Veri ekleme

Öncelikle objeyi oluşturuyoruz.
[java]
dbusers dbaddgroup;
dbaddgroup=new dbusers(this);
[/java]
Daha sonra fonksiyonumuzu çağırıyoruz.
[java]
try{
saveuser(isim, soyisim);
}
finally{
dbaddgroup.close();
}
[/java]
Aşağıdada örnek ekleme fonksiyounu bulunmaktadır.
[java]
private void saveuser(String name,String surname){
SQLiteDatabase dbg=dbaddgroup.getWritableDatabase();
ContentValues datag=new ContentValues();
datag.put("name", name);
datag.put("surname", surname);
dbg.insertOrThrow("users", null, datag);
}
[/java]
Daha önce oluşturduğumuz users tablomuza sadece isim soy isim eklendi.

2. Veri Silme

[java]
private void deleteuser(String name){
SQLiteDatabase dbg=dbaddgroup.getWritableDatabase();
dgb.delete("users","name="+name,null);
}
[/java]
deleteuser methoduna yolladığımız ismi users tablosundan silindi.

3. Veri Çekme

Android de veri tablolarında cursor yardımıyla satır satır incelenir. Cursoru oluştururken veri tablosundan çekeceğimiz sütunlarla birlikte oluşturmalıyız. Sütunları array şeklinde oluşturulur. Oluşturulan cursor moveToNext methodu ile tablo üzerinde satır satır her veri okunur.
[java]
Cursor cursor=listgetuser();
listusers(cursor);
[/java]
[java]
private String[] selectlist={"id","name","surname"};

private Cursor listgetgroup(){
SQLiteDatabase dblist=dbaddgroup.getReadableDatabase();
Cursor c=dblist.query("users", selectlist, null, null, null, null, null);
return c;
}

private void listgroup(Cursor cursor){
while(cursor.moveToNext()){
String disim=cursor.getString(cursor.getColumnIndex("name"));
String dsoyisim=cursor.getString(cursor.getColumnIndex("surname"));
Burada veri tablosundan disim ve dsoyisim olarak çektik verileri 
}
}
[/java]
 

3. Veri Değiştirme

İsmi Osman olanıların soy ismini cetin  olacak fonksiyon yazılmıştır.
[java]
ContentValues args=new ContentValues();
yenidegerler.put("surname","cetin");
[/java]
[java]
SQLiteDatabase db=adduser.getWritableDatabase();
db.update("users", yenidegerler, "name=’osman’",null);
[/java]

Tarih:Android

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.