İçeriğe geç

Pl/Sql Giriş

Spread the love

Plsql resim

Örnek blok yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.
[sql]DECLARE
n_id NUMBER := 400;
v_name VARCHAR2 (20) := ‘Osman’;
BEGIN
SELECT name
INTO v_name
FROM calisanlar
WHERE id = v_id;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.put_line (‘Personel bulunamadı’);
END;
[/sql]
Yukarıda bilindiği üzere calisanlar tablosundan id‘si 400 olan personel aranıyor. Bulunan sonuçta name sütunundaki değer v_name parametresine atama yapılmıştır. Her hangi bir hata olması durumunda da personel bulunamadı hatası verilmektedir.

Değişken Tanımlama

Değişken tanımlama  DECLARE bölümünde yapılır.
[sql]v_name varchar(20); –varchar değişken tanımlama.
n_temp_id number; –sayi değişkeni tanımlama.
n_city_id number CONSTANT := 77; –ilk ve son değer atama.
v_full_name varchar(20) := ‘Osman Çetin’; –ilk değeri olan varchar tanımlama
v_cityname company.name%TYPE; –company tablosunun name sütunun tipini otomatik alır.
type t_company is table of company%ROWTYPE; –company tablosunun tip olarak atanması.
[/sql]
Pl/Sql’de veri tanımlanması mutlaka declare bölümünde yapılmalıdır.  Değer atamasını program komutlarının yazıldığı bölümde yapılabilir.

Tarih:Oracle

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.